5/5 - (1 vote)

Transport żywności mrożonej musi być realizowany w określony sposób. Przerwanie łańcucha chłodniczego może doprowadzić do utraty właściwości towaru. Taka sytuacja często sprawia, że produkt nie nadaje się później do sprzedaży. Jak poprawnie transportować żywność mrożoną?

Temperatura podczas transportu żywności mrożonej

Żywność mrożona powinna być transportowana w konkretnej temperaturze – od -20°C do -18°C. Najniższe wartości z tego zakresu dotyczą lodów, zamrożonej śmietany oraz koncentratów soków owocowych. Istnieją również produkty, które są mrożone, ale można je przewozić w innych temperaturach:

  • mrożone ryby – -18°C,
  • mrożone tłuszcze – -14°C,
  • mrożone mięso – od -12°C do -10°C.

Niestosowanie się do wymagań dotyczących temperatury stanowi poważne zagrożenie dla przewożonej żywności. Problematyczne są też duże wahania tych wartości.

Pojazdy wykorzystywane do transportu żywności mrożonej

Do przewozu żywności mrożonej wykorzystuje się specjalne i przeznaczone do tego celu samochody. Są one konstruowane tak, by zachować odpowiednią temperaturę we wnętrzu niezależnie od warunków pogodowych panujących na zewnątrz. Pojazdy te składają się z kilku ważnych elementów, bez których niemożliwe byłoby bezpieczne transportowanie żywności. To takie części jak:

  • izolowana naczepa lub nadwozie – pojazdy do transportu mrożonek muszą mieć naczepy lub nadwozia z odpowiednią izolacją, która zapobiega wymianie ciepła z otoczeniem;
  • agregat chłodniczy – sercem pojazdu do przewozu mrożonek jest agregat chłodniczy, który utrzymuje wymaganą temperaturę w naczepie. Jest on napędzany przez silnik lub ma własne niezależne źródło zasilania. Zapewnia ciągłe chłodzenie, nawet gdy pojazd nie jest w ruchu;
  • system monitorowania temperatury – ma on za zadanie zapewnić, że temperatura wewnątrz naczepy jest utrzymywana na odpowiednim poziomie. System ten często obejmuje liczne czujniki, które rejestrują dane i mogą alarmować kierowcę o wszelkich odchyleniach od normy;
  • kurtyny powietrzne lub przesuwne zasłony – w celu minimalizacji utraty chłodnego powietrza podczas otwierania drzwi stosuje się kurtyny powietrzne lub przesuwne zasłony;
  • wentylacja – choć celem przewozu jest utrzymanie niskiej temperatury, odpowiednia wentylacja wewnątrz naczepy również jest ważna. Ma ona za zadanie zapewnić cyrkulację powietrza i równomierne rozprowadzenie chłodzenia z agregatu;
  • źródła zasilania awaryjnego – w przypadku awarii agregatu chłodniczego lub przerwy w dostawie prądu może dojść do rozmrożenia produktów. Z tego powodu niektóre pojazdy są wyposażone w dodatkowe źródła zasilania awaryjnego.

Przepisy dotyczące transportu żywności mrożonej

Żywność mrożona przewożona na terenie Unii Europejskiej podlega Dyrektywie nr 89/108/EWG oraz umowie ATP. Zgodnie z nią maksymalne wahania temperatury podczas transportu mogą wynosić 3°C. Przepisy wskazują również na to, że żywność powinna zostać dostarczona do celu w możliwie jak najkrótszym czasie.

Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą mrożonki muszą być przewożone pojazdami wyposażonymi w urządzenia monitorujące temperaturę. To ważny element każdego samochodu mroźni dopuszczonego do użytkowania w tym celu.

Kto odpowiada za poprawny transport żywności mrożonej?

Za odpowiedni transport żywności mrożonej odpowiada przewoźnik. Firma nadająca ładunek powinna się jednak upewnić, że samochód jest przystosowany do takiego przewozu, a procedury są zgodne z przepisami. Transport żywności mrożonej można realizować samodzielnie lub powierzyć to zadanie specjalistom, np. tym z firmy GreenYard Logistics.

Przed rozpoczęciem transportu należy ustalić, w jakich temperaturach mają być przewożone konkretne produkty. Trzeba też zadbać o to, by te wartości nie wahały się zbyt mocno. Przerwanie łańcucha chłodniczego prowadzi bowiem do nieodwracalnych zmian biologicznych w żywności. Jeśli dojdzie do spadku temperatury poniżej dopuszczalnego poziomu, produkty nie będą się nadawały do sprzedaży.